Soziales Einfrieren. Kontakt ❄️.

Spender werden + Schenken 🎁.

Soziales Einfrieren. Kontakt ❄️.

Spender werden + Schenken 🎁.

Faqs

Häufig gestellte Fragen

Nachstehend finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Patienten. Sollten wir eine davon vergessen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

1. Ich bin vor der Behandlung mit gespendeten Eizellen


Prečo sa rozhodnú mladé ženy pre darovanie oocytov?

Darovanie vajíčok, darcovstvo krvi a plazmy patrí k spôsobom, ako pomôcť. Potenciálnej darkyne sa pri osobnom pohovore tiež pýtali na motiváciu a ako najčastejšie odpovede uvádzajú:Chcem pomôcť.V bezprostrednej blízkosti je niekto, kto potrebuje k otehotneniu darované vajíčka, alebo má problém s otehotnením.Keď teraz pomôžem, je pravdepodobné, že až budem pomoc potrebovať ja, nájde sa niekto iný kto bude ochotný pomôcť.

Ako sa darkyne vyberajú?

K našim požiadavkám na potenciálne darkyne, okrem všetkých negatívnych testov (krvné testy na vylúčenie infekčných chorôb – HIV, syfilis, hepatitída B a C, genetické testy – karyotyp a nosičstvo cystickej fibrózy, SMA, krvné testy na určenie krvnej skupiny a Rh faktoru, hormonálne vyšetrenie, gynekologické  vyšetrenie) patrí:

Vek ženy – medzi 18. a 35. rokom života, BMI – do 25, minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie, v minulosti absolútne žiadne užívanie drog, žiadne trvalo užívané lieky, v osobnej a rodinnej anamnéze žiadne psychiatrické poruchy a ochorenia a žiadne známe dedičné choroby.

Je darovanie anonymné?

Darovanie vajíčok v SR je obojstranne anonymné.

Ako klinika Repromedica priraďuje darkyňu alebo darcu?

Naša klinika disponuje širokou databázou darkyň a darcov a preto sme schopní splniť požiadavky liečeného páru takmer na 100 %. Čím viac informácií od liečeného páru dostaneme, tým presnejšie môže náš tím darkyňu, alebo darcu vybrať.

Je možné na želanie liečeného páru priradiť aj darkyňu iného etnika?

Klinika ReproMedica má v databáze darkýň oocytov aj mladé ženy – potenciálne darkyne (občianstvo SR), ktoré sú iného etnika.

Kedy je darkyňa vybraná?

Vhodná darkyňa je vybraná 6 týždňov pred odberom oocytov.

Kedy dostanem informácie o darkyni?

Informácie o darkyni (ako je vek a krvná skupina) získate 2 až 3 týždne pred odberom oocytov.

Aký je maximálny vek príjemkyne?

V SR nemáme vekový limit na príjemkyne, závisí vždy na konkrétnom prípade.

Kto je z právneho hľadiska rodičom dieťaťa, ktoré sa narodilo po liečbe darovanými spermiami a darovanými oocytmi?

Podľa platných právnych predpisov je v SR liečba neplodnosti možná iba u heterosexuálnych párov. Žena a muž, ktorí podpísali informovaný súhlas s liečbou, sa zo zákona stávajú matkou a otcom dieťaťa / detí so všetkými rodičovskými právami a povinnosťami.

Aké vyšetrenia budem pred liečbou absolvovať?

U žien nad 40 rokov veku odporúčame mamografické vyšetrenie, onkologické vyšetrenie z cervixu uteru, a odporúčania gynekológa, že je možné otehotnieť. Ďalej Vaše a partnerove testy STD (testy na sexuálne prenosné choroby) nie staršie ako 6 mesiacov). Od Vás hormonálny profil, kultivácie.  Od Vášho partnera výsledky vyšetrení spermiogramu.

Ktorý je prvý deň menštruácie, keď na ich začiatku špiníte?

Špinenie sa neberie ako začiatok menštruácie. Za prvý deň menštruácie považujte prvý deň normálneho (štandarného)menštruačného krvácania, ak začne menštruácia po 20 hodine večer, berte za prvý deň menštruácie nasledujúci deň.

Koľko dní abstinencie partnera je najvhodnejšie pre kvalitu spermií?

Odporúčajú sa 3 dni pohlavnej abstinencie, najmä preto, aby bol dostatočný objem ejakulátu pre spracovanie laboratóriom. Nie je potrebná dlhodobá abstinencia, pretože tá môže mať negatívny vplyv na morfológiu spermií.

Je možné nejako podporiť lepšiu kvalitu spermií pred odberom?

Áno, na kvalite spermií sa podieľajú všetky vplyvy, s ktorými bol muž v kontakte posledné 3 mesiace pred odberom. Preto nie je potrebný žiadny špeciálny režim v krátkej dobe pred odberom ejakulátu.

2. Ich bin vor dem Embryotransfer


Wann wird der Embryotransfer durchgeführt?

‍Die Planung des
Embryotransfers wird vom Arzt in Zusammenarbeit mit dem Embryologen und der Patientin vorgenommen. Der Transfer wird normalerweise am 5. Tag nach der Entnahme der Spendereizellen durchgeführt. Der Koordinator wird Sie über das Datum und die Uhrzeit des Embryotransfers informieren.

‍Wie vieleEmbryonen werden übertragen?

‍ Normalerweise
ein, maximal zwei Embryonen. Wir empfehlen, die anderen Embryonen von guter Qualität einzufrieren.

‍Wie ist dieQualität der Embryonen an jedem Tag?

‍Die Qualität der
Embryonen kann ab dem zweiten Tag der Entwicklung beurteilt werden. Ein zwei Tage alter Embryo sollte möglichst 3-4 Zellen haben. Bei einem drei Tage alten Embryo sind es dann 6-8 Zellen. Am vierten Tag der Entwicklung wird der Embryo zu einer Morula und es wurde die niedrigste Erfolgsrate beobachtet (mit dem Embryoskop). Aus diesem Grund wird der Embryotransfer am fünften Tag der Entwicklung durchgeführt, wenn der Embryo zu einer Blastozyste wird.

‍Was istfür den Embryotransfer mitzubringen?

‍ Für den
Embryotransfer brauchen Sie nichts Besonderes mitzubringen.Bringen Sie alle unterschriebenen Einverständniserklärungen zu Ihrer Behandlung mit, außerdem eine unterschriebene Einverständniserklärung zum Einfrieren nicht verwendeter Embryonen.

‍Muss ichvor dem Transfer eine volle Blase haben?

‍Eine
extrem volle Blase istfür einenEmbryotransfer nicht notwendig. Wir empfehlen Ihnen, kurz vor dem Embryotransfer nicht auf die Toilette zu gehen, um Ihre Blase zu entleeren. Eine mäßig gefüllte Blase hilft, die Gebärmutter zu spannen, so dass die Embryonen leichter in die Gebärmutter eingeführt werden können.

‍Wielange dauert der Transfer selbst?

‍Ein unkomplizierter
Transfer dauert 2 - 3 Minuten. Nach dem Transfer bleiben Sie noch etwa 10 bis 15 Minuten liegen. Dann können Sie nach Hause gehen.

‍Kann einPartner beim Transfer dabei sein?

‍Ein
Partner kann beim Embryotransfer dabei sein.

3. Ich bin nach dem Embryotransfer


Muss ich nach dem Transfer im Bett liegen?

‍Nach dem
Embryotransfer ist eine vollständige Bettruhe nicht notwendig. Wir empfehlen einen normalen Tagesablauf mit Einschränkung von Stressfaktoren wie körperlich anstrengenden Sportarten oder schwerer körperlicher Arbeit. Krankheitsurlaub ist nicht erforderlich.

‍Wannkann ich nach dem Transfer nach Hause reisen?

‍Es
gibt keine Reisebeschränkungennach demEmbryotransfer. Die Patientinnen reisen in der Regel am Tag des Embryotransfers, spätestens am Folgetag, mit allen Verkehrsmitteln nach Hause.

‍Wannwerden die Embryonen in der Gebärmutter eingebettet?

‍Die Embryonen
werden in der Regel am 6. Tag des Embryotransfers, spätestens am Folgetag, in der Gebärmutterschleimhaut eingebettet (nidiert).-

‍Ich habeSchmierblutungen bekommen, ist das normal?

‍Fleckbildungen
können innerhalb von 10 Tagen nach dem Embryotransfer auftreten. Dieskann auf kleinere Verletzungen des Gebärmutterhalses während des Transfers und die anschließende Einnistung des Embryos zurückzuführen sein. Diese Schmierblutungen haben keinen Einfluss auf das Behandlungsergebnis. Bei starken oder anhaltenden Blutungen wenden Sie sich an Ihren Arzt.

‍Muss ichalle meine Medikamente weiter einnehmen?

‍Ja
, nehmen Sie alle Medikamente weiter ein, die Sie vor dem Embryotransfer eingenommen haben.

‍Wannsollte ich einen Test machen?

‍Es
ist wichtig, dass Ihr Arztetwa14 Tage nach dem Transfer einen HCG-Test (Blut) durchführt.

4. Ich habe einen positiven HCG-Test


Ich habe einen positiven HCG-Test

‍Nehmen Sie weiterhin
alle Medikamente ein und vereinbaren Sie einen Termin für eine Ultraschalluntersuchung in 14 Tagen nach dem positiven Test.

‍Ich habeSchmierblutungen, was soll ich tun?

‍Nehmen Sie keine
Medikamenteein, es ist ratsam, ein Ruheprogramm einzuhalten. Bei Komplikationen sollte Ihr Arzt konsultiert werden.

‍Wann ist eineUltraschalluntersuchung sinnvoll?

‍Eine Ultraschalluntersuchung
ist frühestens 14 Tage nach einem positiven HCG-Test sinnvoll.

‍Wie sollich meine Medikamente weiter einnehmen?

‍Nehmen Sie alle
Medikamente unverändertein(es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen bereits vor dem Transfer etwas anderes gesagt) bis zu Ihrer ersten Ultraschalluntersuchung, die innerhalb von 14 Tagen nach einem positiven Schwangerschaftstest erfolgen sollte.

5. Ich habe einen negativen HCG-Test


An wen sollte ich mich für die weitere Behandlung wenden?

‍Um
Ihre erfolglose Behandlung zu bewerten und Ihre nächste Behandlungsstrategie festzulegen, suchen Sie innerhalb von 10-14 Tagen den Arzt auf, der Ihren Behandlungsplan erstellt hat.

‍Sollte ichmeine Medikamente weiter einnehmen?

‍Wenn
Ihr Schwangerschaftstest negativ ist, können Sie alle Medikamente auf einmal absetzen. Die einzige Ausnahme ist die Einnahme von Prednison in einer Dosis von mehr als 10 mg (2 tbl) pro Tag. Sprechen Sie mit Ihrem verschreibenden Arzt darüber, wie Sie die Einnahme schrittweise beenden können.

‍Wannkann ich meine nächste Behandlung erhalten?

‍Wenn Sie
noch eingefrorene Embryonen aus einem früheren Zyklus mit gespendeten Eizellen haben, können Sie möglicherweise einen Kryoembryotransfer in Ihrem nächsten Zyklus planen. Wenn Sie eine neue Behandlung mit gespendeten Eizellen benötigen, wird der Zeitpunkt der nächsten Behandlung von Ihrem Arzt empfohlen.

Haben wir Ihre Frage vergessen?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen.

WIR SIND FÜR SIE DA

Kontakt

Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

Wenn Sie einen Telefonanruf bevorzugen, können Sie uns jederzeit unter dieser Nummer anrufen.

Sie finden uns im Bergpark in der Búdková 26.

Wenn Sie auf "Ich stimme zu" klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingaktivitäten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.